Aktuality

Další zajímavé tituly z Portálu

Zobačová, Hana
Vím, jak se cítíš
Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence
Ilustrace: Weishaupelová, Klára
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí, schopnost číst emoce, rozumět jim, správně je interpretovat. Vede děti k porozumění svým vlastním pocitům, ke schopnosti je pojmenovat, vcítit se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto pocity kolem sebe. Rozvíjí u dětí povědomí, že jedna situace může v lidech vzbuzovat různé, někdy dokonce protichůdné emoce.

Tags: 

Další titul k emocím z PORTÁLU

McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey
Emoce pod kontrolou
Překlad: Antonínová, Hana
Kniha představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti (mindfulness), účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.

Tags: 

Kniha z Portálu k nácviku posloupnosti

Těthalová, Marie
Co teď a co potom?

Pracovní listy k procvičení časové posloupnosti
Ilustrace: Koubská, Patricie

Tags: 

Nové tituly z nakl. Portál

Aktivity pro starší děti s PAS

McHenry, Irene; Moog, Carol

Tags: 

Autismus a emoce

Scarpa, Angela; Wells, Anthony; Attwood, Tony
Dítě s autismem a emoce
Program pro práci s dětmi
Překlad: Diestlerová, Petra
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Program je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku.

Tags: 

Sourozenci dětí s autismem

Havelka, David; Bartošová, Kateřina
Speciální sourozenci
Život se sourozencem s postižením
Jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme, je sourozenecký. 80 % dětí s postižením má sourozence, přesto bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými přehlížena a opomíjena. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby, jak případná negativa vztahu minimalizovat, tak vytěžit pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.

Tags: 

Kniha o autismu u dívek

Schreiter, Daniela
Stínka
Jaké to je být jiná?
Překlad: Rodná, Kateřina
Místo, abych složitě vysvětlovala svůj autismus lidem jen pomocí slov, pomyslela jsem si: Proč to nenakreslím? Tak bude většina situací přece mnohem jasnější – a hele, když to k tomu bude taky tu a tam vtipné, zároveň čtenáře zbavím strachu dotknout se toho tématu. Humor s lehkostí přeskočí práh stydlivosti.
Daniela Schreiter je mladá žena s autismem. Knihu napsala i ilustrovala.
váz., 160 str., 299 Kč

Tags: 

Bude Montessori fungovat u dětí s PAS?

Montessori, Maria
Absorbující mysl
Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let
Překlad: Glabazňa, Radek
Povrchní vykladači někdy tvrdí, že základem montessoriovského přístupu je ponechat dítěti naprostou volnost a nikterak ho neomezovat. Naprostá svoboda ale platí jen u činností přirozených. Rozhodujícím faktorem je proto rozpoznání činností přirozených, vedoucích k rozvoji osobnosti, od činností deviantních, vedoucích k destrukci nebo tyranizování okolí.

Tags: 

Procvičujte řeč

Eichlerová, Ilona; Havlíčková, Jana
Logopedické hry pro větší děti
Křížovky, kvízy a luštěnky na procvičování výslovnosti pro děti 7-12 let
Ilustrace: Koubská, Patricie
Pracovní sešit je určen pro děti především mladšího školního věku, které ještě nevyslovují správně některé hlásky. Starší děti mohou při fixaci dané hlásky využít i čtení a psaní a současně mohou řešit náročnější úkoly.

Tags: 

Kniha o dívkách s Aspergerovým syndromem v češtině!

Simone, Rudy
Aspergerka
Posila pro ženy s Aspergerovým syndromem
Překlad: Diestlerová, Petra
Tuhle poruchu autistického spektra nemá jen Sheldon z Teorie velkého třesku, ta potká i holky. Jaké to je být jiná a jak se poprat s poruchami nálad? Jak má aspergerka randit, když se jí nedaří komunikovat s lidmi z okolí? Knížka plná výpovědí dívek a žen je skvělým průvodcem v bludišti zvaném Aspergerův syndrom. Nenajdete v ní nic, co by ostatní aspergerky nezažily na vlastní kůži.

Tags: 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality